regnbågsundulater
     


sök/search

Par 17
     
Ägg nummer
Kläckningsdag
Leveransklar datum
Ringnummer
Färg
kön
tingad/såld till
övrigt
1
161203
161223
170203
BDF444 1647
gulmaskad koboltviol opalin vitvinge
hane
Susanne Carlsson
2
161205
161225
170205
BDF444 1648
gulmaskad himmelsblå opalin vitvinge
hane
Ola Stark
par 47
3
161207
161227
170207
BDF444 1646
gulmaskad koboltviol opalin vitvinge
hona
Susanne Carlsson
4
161209
161229
170209
BDF444 1649
gulmaskad himmelsblå opalin vitvinge
hane
Maud Häggblad
5
161211
6
161213
7
161215
8
9
10
undulatungar
undulatungar
undulatungar
undulatungar
170117 1646-49
170121 1646-49
170124 1647
170124 1647
undulatungar
undulatungar
undulatungar
undulatungar
170124 1648
170124 1646
170124 1649
 
undulatungar
undulatungar
undulatungar
undulatungar
       
undulatungar
undulatungar
undulatungar
undulatungar
       
undulatungar
undulatungar
undulatungar
undulatungar
       
undulatungar
undulatungar
undulatungar
undulatungar
       
26 August, 201826 August, 2018August 26, 2018