undulater_par27
undulater_par27
undulater_par27
undulat
Par 27
Par 27
Par 27
Ägg nummer

Kläcknings
dag

Leverans-klar datum
Ringnummer
Färg
kön
tingad/såld till
övrigt
1
130305

130323

130504 BDF44413 37
gulvit,röda ögon
hona
Magnus Dahlström
2
130307 130325 130506 BDF44413 38
gulmaskad, opalin mauve
hane
stannar här
par 38
död juni 17 parasiter
3
130310 130327 130508 BDF44413 39
gulmaskad2, opalin,spangle,himmelsblå
hane
Kristina Johansson
4
130312 130331 130512 BDF44413 40
gulvit, röda ögon
hona
Sara Kürcman
undulatungar
undulatungar
undulat
undulat
130405
130405
nr 37 130418
nr 38 130418
 
undulat
undulat
undulat
undulat
nr 38 130418
nr 39 130418
nr 40 130418
130418
       
       
Updated - 24 November, 2017
24 November, 201724 November, 2017