regnbågsundulater
regnbågsundulater
Par 34
Par 34
Ägg nummer
Kläckningsdag
Leveransklar datum
Ringnummer
Färg
kön
tingad/såld till
övrigt
 
1
140107 20140126 140308 BDF444 14 18 Gulmaskad blå hona stannar tills vidare -  
2
140109 20140128 140310 BDF444 14 21 Gulmaskad koboltviol opalin vitvinge hane stannar tills vidare par46  
3
140112 20140130 140312 BDF444 14 22 Gulmaskad violblå opalin vitvinge hona Lotta 2019 par37,50  
4
140113 20140202 140315 BDF444 14 23 Gulmaskad kobolt violblå opalin gråvinge hona Mikael Romild    
5
140115 20140203 140316 BDF444 14 24 Gulmaskad blå opalin   stannar tills vidare    
6
140124 --              
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Updated - 1 April, 2019
1 April, 2019