undulatundulat
undulat
undulat
undulat
Par 44
Par
Ägg nummer
Kläckningsdag
Leverans-klar datum
Ringnummer
Färg
kön
tingad/såld till
övrigt
1
151019 151108 151220 BDF444 1532 gulmaskad albino hona Thomas Splieth  

 

Ägg nummer
Kläckningsdag
Leveransklar datum
Ringnummer
Färg
kön
tingad/såld till
övrigt
1
151225
160121
-
-
-
-
-
död 160122
2
151228
-
3
151231
-
4
160103
-
5
160106
-
6
7
8
9
10
undulat
undulat
undulat
undulat
151209 1532
     
undulat
undulat
undulat
undulat
       
undulat
undulat
undulat
undulat
       
undulat
undulat
undulat
undulat
       
undulat
undulat
undulat
undulat
       
       
Updated - 31 March, 2016
March 31, 2016