undulat
undulat
undulat
undulat
Par 49
Ägg nummer
Kläckningsdag
Leveransklar datum
Ringnummer
Färg
kön
tingad/såld till
övrigt
1
190331
190417
190529
BDF4441934
gulmaskad himmelsblå (turkos) opalin vitvinge
hane

Anne Holkvik
++
2
190402
190419
190531
BDF4441935
gulmaskad brokig
hona
Susanna Sanchez
3
190406
190424
190605
BDF4441936
gulmaskad turkos brokig
hona
Janne Pahankala
Ägg nummer
Kläckningsdag
Leveransklar datum
Ringnummer
Färg
kön
tingad/såld till
övrigt
1
190611
190627
190808
BDF4441937
gulmaskad brokig blå opalin gråvinge
hona
Annika Kinnander
2
190613
190629
190810
BDF4441938
gulmaskad blå opalin gråvinge?
hona?
Jennie Langeström

Ägg nummer
Kläckningsdag
Leveransklar datum
Ringnummer
Färg
kön
tingad/såld till
övrigt
1
190702
trasigt
undulat
undulat
undulat
undulat
190507 1934-36
190514 1934-36
190514 1935
undulat
undulat
undulat
undulat
190520 1934
190520 1935
190520 1935
190520 1935
undulat
undulat
undulat
undulat
190520 1936
190520 1936
190719 1937-38
190719 1937-38
undulat
undulat
undulat
undulat
190728 1937
190728 1937
190728 1938
190728 1938
undulat
undulat
undulat
undulat
       
undulat
undulat
undulat
undulat
       
undulat
undulat
undulat
undulat
       
Updated - 22 April, 2021