undulat
undulat
undulat
undulat
Par 60
Hona par 60
Hane par 60
Hane par 60

Ägg nummer
Kläckningsdag
Leveransklar datum
Ringnummer
Färg
kön
tingad/såld till
övrigt
1
190902
---
1 sönder vid rengöring
2
190904
---
3
190906
190925
191106
BDF4441956
blå opalin normaltecknad
hona
Lena Linde
4
190908
190928
191109
BDF4441957
gulmaskad blå opalin normaltecknad
hona
Carina Elmersson
5
190910
190929
191110
BDF4441958
gulmaskad blå opalin spangle
hona
Winfried Fritsche
 
6
190912
191001
191112
BDF4441959
gulmaskad blå opalin normaltecknad
hane
May-Louise Andersson
7
190914
191006
---
---
död 191007
8
190917
---
undulat
undulat
undulat
undulat
191013 1956-1959
191020 1956
191020 1956
191020 1957
undulat
undulat
undulat
undulat
191020 1957
191027 1957
191027 1957
191027 1958
undulat
undulat
undulat
undulat
191027 1958
191027 1958
191111 1959
191111 1959
undulat
undulat
undulat
undulat
191111 1959
191111 1959
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Updated - 21 February, 2020