undulat
undulat
undulat
undulat
Par 62
Par 62
Ägg nummer
Kläckningsdag
Leveransklar datum
Ringnummer
Färg
kön
tingad/såld till
övrigt
1
200921
-
slängt 201020
tomt
2
200927
-
slängt 201020
tomt
3
201002
-
slängt 201020
tomt
Ägg nummer
Kläckningsdag
Leverans-klar datum
Ringnummer
Färg
kön
tingad/såld till
övrigt
1
191107 191125 200106 BDF4441971 Gulmaskad koboltviol opalin spangle hane Carina Elmersson  
2
191109 191127 200108 BDF4441972 Gulmaskad viol opalin spangle hane Winfried Fritsche  
3
191111 191129 200110 BDF4441973 Gulmaskad koboltviol opalin spangle hane Johanna Arvidsson  
4
191113 191202 200113 BDF4441974 Gulmaskad koboltviol opalin spangle hane stannar par 80
5
191115 191204 200115 BDF4441975 Gulmaskad koboltviol opalin spangle hane stannar  
6 191117 --- --- ---        
undulat
undulat
undulat
undulat
191222 nr 1971-75
191222 1971
191222 1971
191222 1971
undulat
undulat
undulat
undulat
191222 1972
191222 1972
191222 1972
191226 1971-75
undulat
undulat
undulat
undulat
191229 1972
191229 1973
191229 1973
191229 1973
undulat
undulat
undulat
undulat
191229 1974
191229 1974
191229 1974
191229 1975
undulat
undulat
undulat
undulat
191229 1975
       
Updated - 28 September, 2021