undulat
undulat
undulat
undulat
Par 65
Par 65
Ägg nummer
Kläckningsdag
Leverans-klar datum
Ringnummer
Färg
kön
tingad/såld till
övrigt
1
               
2
               
3
               
4
               
5
               
6                
7                
8                
9                
10
               
undulat
undulat
undulat
undulat
       
undulat
undulat
undulat
undulat
       
undulat
undulat
undulat
undulat
       
undulat
undulat
undulat
undulat
       
undulat
undulat
undulat
undulat
       
       
Updated - 19 January, 2022
19 January, 2022