undulat
undulat
   
Par 79
Par 79
Ägg nummer
Kläckningsdag
Leverans-klar datum
Ringnummer
Färg
kön
tingad/såld till
övrigt
1
210110 210130 210312 BDF44421011 gulmaskad koboltviol opalin normaltecknad hona Jennie Westerdahl  
2
210111 210201 210314 BDF44421012 gulmaskad blå opalin spangle hona Jennifer Green  
3
210113 210203 210316 BDF44421013 gulmaskad albino hona Katarina Carlsson  
4
210115 tomt            
5
210117 tomt            
Ägg nummer
Kläckningsdag
Leveransklar datum
Ringnummer
Färg
kön
tingad/såld till
övrigt
1
211116
211203
220114
BDF44421062
gulmaskad koboltviol opalin spangle
hona
Martin Moureau
2
211118
211204
220115
BDF44421063
gulmaskad koboltviol opalin spangle
hona
Lotta K
3
211120
---
4
211122
---
Ägg nummer
Kläckningsdag
Leveransklar datum
Ringnummer
Färg
kön
tingad/såld till
övrigt
1
220122
220213
220326
BDF44422001
gulmaskad koboltviol opalin
hane
Anna Johansson
2
220124
220215
220328
BDF44422002
gulmaskad albino
hona
Josefine Flaig
3
220126
-
4
220128
-
5
220130
-
undulat
undulat
undulat
undulat
210304 21011
210304 21011
210303 21012
210310 21012
undulat
undulat
undulat
210303 21013
210303 21013
210310 21013
undulat
     
211230 21062-3
       
       
       
       
       
Updated - 1 June, 2024