undulat
undulat
undulat
tidigare kullar
Par 46
Par 46
Ägg nummer
Kläckningsdag
Leveransklar datum
Ringnummer
Färg
kön
tingad/såld till
övrigt
1
190907            
tomt
2
190910            
tomt
3
190912            
tomt
4
190915  
tomt
5
190920  
tomt
undulat
undulat
undulat
undulat
180127 1733-38
     
undulat
undulat
undulat
undulat
       
undulat
undulat
undulat
undulat
       
undulat
undulat
undulat
undulat
       
undulat
undulat
undulat
undulat
       
       
Updated - 5 December, 2019