undulat
undulat
undulat
tidigare kullar
Par 50
Ägg nummer
Kläckningsdag
Leveransklar datum
Ringnummer
Färg
kön
tingad/såld till
övrigt
1
             
2
             
3
             
4
             
5
             
6
             
7
8
9
10

undulat
undulat
undulat
undulat
undulat
undulat
undulat
undulat
       
undulat
undulat
undulat
undulat
       
undulat
undulat
undulat
undulat
       
undulat
undulat
undulat
undulat
       
       
Updated - 26 December, 2018