undulat
undulat
Tidigare kullar
Par 57
Par 57

Ägg nummer
Kläckningsdag
Leveransklar datum
Ringnummer
Färg
kön
tingad/såld till
övrigt
1
210921
211008
211119
BDF44421030
Gulmaskad viol opalin skuggvinge
hona
Evelina Hallsten
++
2
210923
211009
211120
BDF44421031
Gulmaskad koboltviol opalin vitvinge
hane
Kiki Bergqvist
+++
3
210924
211011
211122
BDF44421032
Gulmaskad himmelsblå (turkos) opalin skuggvinge
hona
Anna Eliasson
+
4
210926
211013
211124
BDF44421033
Gulmaskad himmelsblå (turkos) opalin vitvinge
hane
Emma Efraimzon
+++
5
210928
211015
211126
BDF44421034
Gulmaskad himmelsblå (turkos) opalin skuggvinge
hane
Abbas Rigi
++
6
210930
211017
211128
BDF44421035
Gulmaskad himmelsblå (turkos) opalin skuggvinge
hane
Anette Engström
++
7
211002
211021
211202
BDF44421036
Gulmaskad viol opalin skuggvinge
hane
++
8
211004
211023
211204
BDF44421037
Gulmaskad viol opalin skuggvinge
hane
Ilona Cannert
++
9
211006 211025 211206
BDF44421038
gulmaskad koboltviol opalin vitvinge
hane
+++
undulat
undulat
undulat
211107 21030
211107 21030
211107 21030
211107 21030
undulat
undulat
undulat
211107 21031
211107 21031
211107 21031
211107 21031
undulat
undulat
undulat
211107 21032
211107 21032
211107 21032
211107 21032
undulat
undulat
undulat
211107 21033
211107 21033
211107 21033
211107 21033
undulat
undulat
undulat
211117 21034
211117 21034
211117 21034
211117 21034
undulat
undulat
undulat
211120 21034
211120 21034
211120 21034
211120 21035
undulat
undulat
undulat
211120 21035
211120 21035
211120 21035
211120 21036
undulat
undulat
     
211120 21036
211120 21036
211120 21036
undulat
undulat
undulat
211120 21037
211120 21037
211120 21037
211120 21037
undulat
undulat
211120 21038
211120 21038
211120 21038