undulat
undulat
undulat
Par 81
hona Par 81
hane Par 81
Ägg nummer
Kläckningsdag
Leverans-klar datum
Ringnummer
Färg
kön
tingad/såld till
övrigt
1
210824 --- ---          
2
210826 210912 211024 BDF44421025 gulmaskad koboltviol opalin vitvinge hane Lena Wiberg  
3
210828 210914 211026 BDF44421026 gulmaskad koboltviol opalin vitvinge hane stannar  
4
210829 210916 211028 BDF44421027 gulmaskad koboltviol opalin vitvinge hona Kristin Carlsson  
5
210831 210918 211030 BDF44421028 gulmaskad koboltviol opalin vitvinge hane stannar ev ++
6 210902 210920 211101 BDF44421029 gulmaskad violblå opalin skuggvinge hane Marie Vikehult  
Ägg nummer
Kläckningsdag
Leveransklar datum
Ringnummer
Färg
kön
tingad/såld till
övrigt
1
211018
211105
211217
BDF44421054
Gulmaskad koboltviol opalin vitvinge
hane
Gustav Brycke
++++
2
211022
211108
211220
BDF44421055
Gulmaskad mauve opalin skuggvinge
hona
Sofia Ekhede
++
3
211024
211110
211222
BDF44421056
Gulmaskad mauve opalin skuggvinge
hane
+
4
211026
211112
211224
BDF44421057
Gulmaskad mauve opalin vitvinge
hane?
+++
5
211027
211114
211226
BDF44421058
gulmaskad koboltviol opalin vitvinge
hane
Johanna Cagner
++++
6
211029
211116
211228
BDF44421059
gulmaskad koboltviol opalin vitvinge
hane
stannar
++++
7
211031
211118
211230
BDF44421060
Gulmaskad mauve opalin skuggvinge
hona
Maja Björklund
+
8
211102
211120
220101
BDF44421061
gulmaskad koboltviol opalin vitvinge
hane
stannar
+++
9
211104
10
211106
undulat
undulat
undulat
undulat
211005 21025-29
211010 21025-29
211016 21025
211016 21025
undulat
undulat
undulat
undulat
2110111 21025
2110111 21025
2110111 21027
2110111 21027
undulat
undulat
undulat
undulat
2110111 21027
2110111 21027
2110111 21028
2110111 21028
undulat
undulat
undulat
undulat
2110111 21028
2110111 21028
2110111 21029
2110111 21029
undulat
undulat
   
2110111 21029
2110111 21029
undulat
undulat
undulat
undulat
211209 21054
211209 21054
211209 21054
211209 21054
undulat
undulat
undulat
undulat
211209 21055
211209 21055
211209 21055
211209 21055
undulat
undulat
undulat
undulat
211209 21056
211209 21056
211209 21056
211209 21056
undulat
undulat
undulat
undulat
211209 21057
211209 21057
211209 21057
211209 21057
undulat
undulat
undulat
undulat
211209 21058
211209 21058
211209 21058
211209 21058
undulat
undulat
211209 21059
211209 21059
   
undulat
undulat
undulat
undulat
211221 21057
211221 21057
211221 21057
211221 21057
undulat
undulat
undulat
undulat
211221 21060
211221 21060
211221 21060
211221 21060
undulat
undulat
undulat
undulat
211221 21061
211221 21061
211221 21061
211221 21061
       
       
Updated - 26 May, 2022
26 May, 2022